foto: Lene Gregaard, Orø

Agerhøns på Orø

 De opdrættede agerhøns har vi fået som daggamle kyllinger og sat dem under skrukhøns, så de får så naturlig en opvækst som muligt. Vi satte 60 ud i 2011 - 80 i 2012 og 150 i 2013.  I 2014 supplerede vi skrukhønsopdræt med 5 familieflokke fra Vestfyns Agerhøns Opdræt og satte ialt 200 agerhønsekyllinger ud.  Erfaringer med udsætning af opdrættede agerhøns fra bl.a. England viser, at de har svært ved at overleve i naturen og de svært ved at formere sig, hvis de overlever.  De afgørende forudsætninger for at det skal lykkes er: gode biotoper og bekæmpelse af rovvildt.  Du kan læse mere om biotoperne under menupunktet: terrænforbedringer.

Vi har skrukhøns, kyllinger og familieflokke gående i små volierer. Kyllingerne bliver lagt daggamle under hønsene, som adopterer dem (hvis de er rigtig skruk) og tager sig af deres opvækst.  Nogle mener, at opvækst under skrukhøns giver bedre mulighed for, at kyllingerne, når de bliver voksne, kan tage sig af deres egne kyllinger. Tilsvarende mener andre at familieflokke med agerhøns giver de bedste overlevelseschancer.  Men vigtigst for os er, at det faktisk ser ud til at lykkes på Orø. For første gang er der i sommeren 2014 med sikkerhed set flere agerhønsefamilier, som er lavet i naturen.  Herudover havde vi nogle voksne par agerhøns (i naturen), der ikke selv havde kyllinger og som vi fik til at adoptere et hold kyllinger fra vores skrukhøns.  Så nu bliver det spændende at følge om den udvikling fortsætter til næste år, med endnu flere familier.

gixmo.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk