foto: Lene Gregaard, Orø

Agerhøns på Orø

Inden der udsættes agerhøns i terrænet er det afgørende at levestederne er til stede og mangler de skal de skabes ved hjælp af terrænpleje. Derfor er der gennemført en grundig undersøgelse af områderne for at afdækket hvilke tiltag, der kan gennemføres på markniveau for at de udsatte agerhøns har mulighed for at etablere en naturlig bestand. Med udgangspunkt i de gode biotoper, der allerede findes omkring hegn, grusveje, diger mv ses på muligheder for forbedring af nuværende levesteder og etablering af nye.

vildtstribe med tyndt udsået raps flankeret af barjordsstribe

Som følge af terrængennemgangen er der udpeget to projektområder hvor der i forvejen er et grundlag for agerhønsebestand dvs. lodne brede markskel uden store træer. Der skal i disse områder få virkemidler til for at terrænet igen kan bære en bestand af vilde agerhøns.

På disse projektområder suppleres de naturlige markskel med vildtstriber og barjordsstriber.  Der forsøges med tyndt udsåede almindelige kornafgrøder og med vildtblandinger, for at kunne afdække, hvad der virker bedst.

 

tyndt udsået hvede udgør her vildtstriben

vildtstribe med vildtblanding indeholdende bl.a. honningurt og fodermarvkål

gixmo.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk