foto: Lene Gregaard, Orø

Agerhøns på Orø

Formålet med projektet er at genskabe og opretholde en vildtlevende bestand af agerhøns på Orø.Engelske undersøgelser har vist, at hvis der er på lokaliteten er en fritlevende bestand af agerhøns, så opnås det bedste resultat ved at forbedre levebetingelserne for disse - frem for at forsøge at udsætte opdrættede fugle. Men hvis der, som på Orø, ikke er en naturlig bestand, så er det nødvendigt at prøve at reetablere en bestand via udsætning. De samme undersøgelser suppleret af danske erfaringer viser, de største chancer for overlevelse af udsatte agerhøns fås ved udsætning af familiegrupper i juli-august og at der forud for udsætningen skal fokuseres på en helhedsorienteret markdrift og en optimal pleje og dynamik i den naturlige flora. Denne viden er ikke ny og flere forskningsinstitutioner har gentagne gange udsendt materiale om at relativt simple tiltag på en landbrugsbedrift kan skabe mere optimale levebetingelser for bl.a agerhønen.

Tiltag der kun påvirker den landbrugsmæssige drift marginalt, hvis der tænkes langsigtet og helhedsorienteret. Alligevel er de fleste landbrug tilbageholdende med at afprøve denne viden.

Konkret var optakten til projektet i 2010, da et par jægere med interesse for jagt med stående hund fik kontakt til vildtforvaltningskonsulent Rene Didriksen i Skovdyrkerforeningen – her opstod hurtigt en fælles interesse i at undersøge mulighederne for at skaffe projektmidler til et agerhønseprojekt på Orø. En af forudsætningerne for at kunne gå videre med ideen var opbakning fra Lars Foverskov, der ejer det landbrug, der skulle danne udgangspunkt for projektet. Lars Foverskov var velvilligt indstillet overfor ideen, og ville gerne lave de landbrugsmæssige tiltag, som er en forudsætning for at at skabe bedre biotopmæssige forudsætninger for agerhønsene.

Hermed var forudsætningen for at starte et projekt tilstede, målet på lidt længere sigt er at inddrage flere at jordbesidderne på Orø, og samtidig konkret vise, at det med relativt enkle midler er muligt at lave væsentlige forbedringer af levebetingelserne for agerhøns. Og også gerne konkret vise andre landmænd, at det rent faktisk er muligt at gennemføre en fornuftig vildtforvaltning inden for enkeltbetalingens rammer.

Projektbeskrivelsen blev opdelt i 4 faser over en 3 årig projektperiode fra juli 2011 til juni 2014.

gixmo.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk